Preskočiť na obsah

Technický úsek

Kamil BEREŽNÝ
vedúci prevádzky tepelného hospodárstva
Mobil: +421 917 374 772
E-mail: kamil.berezny@ntsas.sk

Miloš DURDIAK
zástupca vedúceho prevádzky tepelného hospodárstva
Mobil: +421 917 374 791
E-mail: durdiak@ntsas.sk

Juraj ČIČO
technik prevádzky tepelného hospodárstva
Mobil: +421 917 374 808
E-mail: cico@ntsas.sk

Ing. Jozef MORAVČÍK
majster, koordinátor opráv a údržby tepelných zariadení
Mobil: +421 917 374 833
E-mail: moravcik@ntsas.sk

Ing. Ľubomír BEREŽNÝ
manažér technického úseku a investícií
Mobil: + 421 907 741 060
E-mail: berezny@ntsas.sk

Ing. Bohdan HALÁK
vedúci technického úseku
Mobil: + 421 905 693 612
E-mail: halak@ntsas.sk

Peter PETKEŠ
samostatný referent pre vodné a odpadové hosp. a ochranu ovzdušia a elektroenergetiku
Mobil: + 421 918 436 964
E-mail: petkes@ntsas.sk

Martin ŠVEC
samostatný referent pre výrobu, distribúciu a údržbu
Mobil: + 421 908 781 972
E-mail: svec@ntsas.sk


« Späť na kontakty