Preskočiť na obsah

Cena tepla

    Cena tepla je regulovaná právnymi predpismi. Pravidlá a určenie cien tepla vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), ako nezávislý regulačný orgán, podľa zákona č. 276/2001Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena tepla je regulovaná stanovením jej maximálnej ceny, ktorá je záväzná. Určenie ceny tepla, podobne ako cien iných energií, vychádza zo stanovenia nákladov na jej výrobu a distribúciu.

    Cena tepla sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Od novembra 2008 sa variabilná zložka ceny tepla delí na cenu pre domácnosti a cenu pre ostatných odberateľov.

    Pre rok 2009 bola rozhodnutím URSO č.0175/2009/T schválená cena nasledovne :

- variabilnu zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti 

1,3914 Sk/kWh (0,04619 Eur/kWh)

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti                                                         

1,7269 Sk/kWh (0,05732 Eur/kWh)

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom

4956,69 Sk/kW (164,53197 Eur/kW)