Preskočiť na obsah

Produkcia znečisťujúcich látok

rok

TZL

SO2 

NO2

CO 

∑C

2003

2,152

0,258

44,295

16,473

2,472

2004

1,845

0,221

37,823

14,158

2,144

2005

1,545

0,185

31,517

11,893

1,821

2006

1,289

0,155

25,980

9,977

1,563

2007

1,152

0,138

23,147

8,935

1,409

  2008  1,125 0,135 22,589
 8,727
 1,378
  2009
 1,095
 0,131 21,979 8,504 1,345
  2010 1,141 0,137 22,887 8,864 1,405
 2011 1,0280,123
20,611
 7,986

1,267

 20120,963
0,116
 19,308 7,482 1,187
 20130,944
0,114
18,945
7,355
1,169
 2014 0,862 0,103 17,070 6,730 1,090
 20150,921 0,110
18,271
7,187 1,161
 2016 0,9360,112
18,585
7,305
1,178
 2017 0,9420,113
18,706
7,348
1,185

 

  (uvedené v tonách)

TZL - tuhé znečisťujúce látky
SO2 - oxidy síry
NO2 - oxidy dusíka
CO - oxid uhoľnatý
∑C - celkový organický uhlík

Pre výpočet množstiev ZL sú používané údaje od dodávateľa paliva - SPP a.s.

Zemný plyn - zloženie , množstvo a výhrevnosť je poskytovaná 1x za mesiac .