Preskočiť na obsah

Produkcia skleníkového plynu CO2

- je sledovaná  z kotolne na  zemný plyn - Párovce 

Obdobie : NAP I   - prvý národný alokačný plán  2005 - 2007

ObdobieEmisie
CO2 /ton/
ObdobieEmisie
CO2 /ton/
ObdobieEmisie
CO2 /ton/

I.2005

1 590

I.2006

1 924

I.2007

1 032

II.2005

1 573

II.2006

1 530

II.2007

888

III.2005

1 290

III.2006

1 301

III.2007

773

IV.2005

620

IV.2006

541

IV.2007

362

V.2005

288

V.2006

267

V.2007

179

VI.2005

183

VI.2006

178

VI.2007

131

VII.2005

174

VII.2006

140

VII.2007

122

VIII.2005

174

VIII.2006

90

VIII.2007

120

IX.2005

184

IX.2006

156

IX.2007

300

X.2005

662

X.2006

401

X.2007

615

XI.2005

1 165

XI.2006

828

XI.2007

989

XII.2005

1 654

XII.2006

1 101

XII.2007

1 276

Spolu 

9 558

Spolu

8 456

Spolu

6 786

Obdobie : NAP II   - druhý národný alokačný plán  2008 – 2012

ObdobieEmisie
CO2 /ton/
ObdobieEmisie
CO2 /ton/
ObdobieEmisie
CO2 /ton/
 ObdobieEmisie
CO2 /ton/
Obdobie Emisie CO2/ton 

I.2008

1 166

I.2009

1 223

I.2010

1 137

 I.2011 992 I.2012

 851

II.2008

971

II.2009

984

II.2010

905

 II.2011 883 II. 2012

951 

III.2008

865

III.2009

845

III.2010

701

III.2011
657
 III.2012

565 

IV.2008

470

IV.2009

193

IV.2010

420

IV.2011
306
 IV.2012

359 

V.2008

190

V.2009

154

V.2010

202

V.2011
 202 V.2012

144 

VI.2008

132

VI.2009

123

VI.2010

137

VI.2011
 133 VI.2012

122 

VII.2008

122

VII.2009

124

VII.2010

119

VII.2011
 127 VII.2012

115 

VIII.2008

107

VIII.2009

121

VIII.2010

118

VIII.2011
 122 VIII.2012

110 

IX.2008

289

IX.2009

130

IX.2010

230

IX.2011
 124 IX.2012

121 

X.2008

476

X.2009

521

X.2010

575

X.2011
 451 X.2012

387 

XI.2008

711

XI.2009

739

XI.2010

590

XI.2011
 719 XI.2012

556 

XII.2008

997

XII.2009

1 002

XII.2010

1 057

XII.2011
 815 XII.2012

908 

Overené emisie

6 502

Overené emisie
6 165
Overené emisie

6197

Overené emisie
 5 537

 Overené  emisie

 5190

 Obdobie: NAP III - tretí národný alokačný plán  2013 – 2020

 

 ROK Produkcia CO2 v tonách
2013
 5 193
2014 6108
2015 6 496
2016
 6 545
2017 6 522