Preskočiť na obsah

Ochrana ovzdušia

Nitrianska teplárenská spoločnosť zabezpečuje tepelnú pohodu odberateľom a konečným spotrebiteľom vo väčšine mesta Nitra.

NTS a.s prevádzkuje 25 stredných zdrojov a 6 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia s 96 inštalovanými kotlovými jednotkami. Na výrobu tepla používa výlučne zemný plyn.

Vyrábať teplo s maximálnym využitím energetického obsahu paliva s čo najmenším negatívnym vplyvom na životné prostredie je jednou z hlavných priorít spoločnosti.