Preskočiť na obsah

Legislatíva

Zákon č. 657/2004 Z. z.
(111 kB, pdf)

z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike, ktorým sa ruší zákon č.70/1998 Z. Z

Zákon č. 99/2007 Z.z.
(54 kB, pdf)

zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

« späť na dokumenty